Vệ Sinh Sau Xây Dựng

Sau khi dự án xây dựng xong luôn tồn đọng các loại rác thải xây dựng, các vết ố của xi măng, sơn nước, bụi bặm công trình, chưa kể là những mùi sơn, mùi hôi của các vật liệu lâu ngày